Thay đổi số lượng phân trang taxonomy

Thay đổi số lượng phân trang taxonomy

14/05/2024 - 12

// thay đổi số lượng phân trang
function custom_taxonomy_pagination( $query ) {
  if ( ! is_admin() && $query->is_tax('science') && $query->is_main_query() ) {
    $posts_per_page = 10; // Số lượng bài viết hiển thị trên mỗi trang
    $page_number = get_query_var( 'paged' ) ? get_query_var( 'paged' ) : 1; // Lấy số trang hiện tại
    
    if ( $page_number == 1 ) {
      $query->set( 'posts_per_page', $posts_per_page - 1 ); // Trừ đi 1 để chỉ hiển thị 1 viết
    } else {
      $query->set( 'posts_per_page', $posts_per_page ); // Hiển thị số viết như bình thường trên các trang khác
    }
  }
}
add_action( 'pre_get_posts', 'custom_taxonomy_pagination' );

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo