Gói 1:

Hosting 1GB + Hỗ trợ kỹ thuật: giá 1.100.000đ / năm 

Lưu ý: vì themeflatsome sẽ bảo hành trong suốt quá trình sử dụng, do đó sẽ không bàn giao tài khoản quản trị hosting. Trong trường hợp vẫn bàn giao tài khoản hosting nếu xảy ra lỗi themeflatsome sẽ không chịu trách nhiệm

Gói 2:

Hosting 2GB + Hỗ trợ kỹ thuật: giá 1.500.000đ / năm 

Lưu ý: vì themeflatsome sẽ bảo hành trong suốt quá trình sử dụng, do đó sẽ không bàn giao tài khoản quản trị hosting. Trong trường hợp vẫn bàn giao tài khoản hosting nếu xảy ra lỗi themeflatsome sẽ không chịu trách nhiệm

Gói 3:

Hosting 5GB + Hỗ trợ kỹ thuật: giá 2.000.000đ / năm 

Lưu ý: vì themeflatsome sẽ bảo hành trong suốt quá trình sử dụng, do đó sẽ không bàn giao tài khoản quản trị hosting. Trong trường hợp vẫn bàn giao tài khoản hosting nếu xảy ra lỗi themeflatsome sẽ không chịu trách nhiệm

Gói Cloud VPS:

VPS 20GB + Hỗ trợ kỹ thuật: giá 2.500.000đ / năm 

Lưu ý: vì themeflatsome sẽ bảo hành trong suốt quá trình sử dụng, do đó sẽ không bàn giao tài khoản quản trị VPS. Trong trường hợp vẫn bàn giao tài khoản VPS nếu xảy ra lỗi themeflatsome sẽ không chịu trách nhiệm