Woocommerce

Hiển thị số sản phẩm đã bán trong chi tiết sản phẩm woocommerce

Hiển thị số sản phẩm đã bán trong chi tiết sản phẩm woocommerce

Woocommerce - 14/11/2022

Code dưới đây sẽ cho chúng ta số lượng sản phẩm đã bán ra của 1 sản phẩm nào đó trong trang single product. Các bạn chỉ cần thêm đoạn code vào file functions.php của theme đang sử dụng là được   add_action( ‘woocommerce_single_product_summary’, ‘wc_product_sold_count’, 11 ); function wc_product_sold_count() { global $product; $units_sold = get_post_meta( […]

Đọc thêm
Xóa ảnh khỏi thư viện khi xóa sản phẩm woocommerce

Xóa ảnh khỏi thư viện khi xóa sản phẩm woocommerce

Woocommerce - 03/07/2022

Bây giờ, mở tập tin functions.php của Theme mà bạn đang sử dụng và dán mã dưới đây Đoạn code dưới đây sẽ giúp anh em có thể xóa toàn bộ các file đính kèm, các hình ảnh ngay sau khi thực hiện việc xóa sản phẩm, xóa bài viết trong wordpress. Việc này sẽ giúp anh […]

Đọc thêm
Contact Me on Zalo