Thêm phóng to thu nhỏ trên điện thoại website flatsome

Thêm phóng to thu nhỏ trên điện thoại website flatsome

27/09/2023 - 159

Thêm thẻ meta sau vào thẻ head

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

 

Thẻ <meta> với thuộc tính name="viewport" và nội dung content="width=device-width, initial-scale=1.0" được sử dụng để điều chỉnh việc hiển thị trên các thiết bị di động và desktop khi trình duyệt tải và hiển thị trang web.

  • width=device-width: Thuộc tính này chỉ định rằng chiều rộng của trang web sẽ được thiết lập theo chiều rộng của thiết bị hiển thị. Điều này giúp đảm bảo rằng trang web sẽ hiển thị đúng kích thước trên mọi thiết bị và không bị tràn ra ngoài khung nhìn.
  • initial-scale=1.0: Thuộc tính này đặt tỷ lệ zoom ban đầu của trang web khi nó được tải trên thiết bị. Giá trị 1.0 đại diện cho tỷ lệ zoom ban đầu là 100%, tức là trang web sẽ hiển thị ở kích thước ban đầu mà không được phóng to hoặc thu nhỏ.

Bằng cách sử dụng thẻ <meta name="viewport"> với các thuộc tính này, trang web có thể tự đáp ứng và hiển thị phù hợp trên các thiết bị khác nhau, bao gồm cả điện thoại di động, máy tính bảng và desktop.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo