Chèn ngày tháng năm cùng lời chào trên website

Chèn ngày tháng năm cùng lời chào trên website

09/03/2023 - 142

Bạn chỉ cần chèn mã sau vào nơi muốn hiển thị trên website

<div class="thong-tin-date">
<div class="container"><script language="JavaScript">
<!--
// Store the date In avarlable
d = new Date()
dateText = ""
// Get the cuurent day and convert it to the name of the day
dayValue = d.getDay()
if(dayValue == 0)
dateText += "Chủ Nhật"
else if (dayValue == 1)
dateText += "Thứ hai"
else if (dayValue == 2)
dateText += "Thứ Ba"
else if (dayValue == 3)
dateText += "Thứ Tư"
else if (dayValue == 4)
dateText += "Thứ Năm"
else if (dayValue == 5)
dateText += "Thứ Sáu"
else if (dayValue == 6)
dateText += "Thứ Bảy"
// Get the current date; if it's before 2000,add 1900
dateText += ", ngày " + d.getDate()
monthValue = d.getMonth()
dateText += " "
if (monthValue == 0)
dateText += "tháng 1"
if (monthValue == 1)
dateText += "tháng 2"
if (monthValue == 2)
dateText += "tháng 3"
if (monthValue == 3)
dateText += "tháng 4­"
if (monthValue == 4)
dateText += "tháng 5"
if (monthValue == 5)
dateText += "tháng 6"
if (monthValue == 6)
dateText += "tháng 7"
if (monthValue == 7)
dateText += "tháng 8"
if (monthValue == 8)
dateText += "tháng 9"
if (monthValue == 9)
dateText += "tháng 10"
if (monthValue == 10)
dateText += "tháng 11"
if (monthValue == 11)
dateText += "tháng 12"
// Get the current year; if it's before 2000, add 1900
if (d.getYear() < 2000)
dateText += " năm " + (1900 + d.getYear())
else
dateText += " năm " + (d.getYear())
// Get the current minutes
minuteValue = d.getMinutes()
if (minuteValue < 10)
minuteValue = "0" + minuteValue
// Get the current hours
hourValue = d.getHours()
// Customize the greeting based on the current hours
if (hourValue >=5 && hourValue <= 10)
{
 
timeText =  ". Chào buổi sáng và chúc bạn một ngày tốt lành!"
}
else if (hourValue > 10 && hourValue <= 12)
{
 
timeText =  ". Chào mừng bạn, buổi trưa bình an bạn nhé!"
}
else if (hourValue >= 13 && hourValue <17)
{
 
timeText = ". Chào mừng bạn, chúc bạn một buổi chiều vui vẻ!"
}
else if (hourValue >=17 && hourValue <18)
{
timeText = ". Chào mừng bạn, chúc bạn một buổi chiều vui vẻ!"
}
else if (hourValue >=18 && hourValue<21)
{
 
timeText =  ". Chào mừng bạn, buổi tối vui vẻ nhé!"
}
else if( hourValue >=21 && hourValue <=24)
{
timeText =  ". Chào mừng bạn, chúc bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp!"
}
else if(hourValue >=1 && hourValue <5 )
{
timeText = ". Chúc bạn một ngày vui vẻ!"
}
document.write(  dateText + "" + timeText + "")
-->
</script></div>
</div>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo