Tắt mọi thông báo và tự động cập nhật WordPress

Tắt mọi thông báo và tự động cập nhật WordPress

30/05/2024 - 24

Bạn truy cập vào Trình quản lý file trong hosting > Thư mục website của bạn > mở filewp-config.php để chỉnh sửa.

Bạn tìm đến dòng /* That's all, stop editing! Happy publishing. */ để chèn đoạn code dưới đây vào phía trên nó.

//Disable updating everything for WordPress (Tắt chỉnh sửa và cập nhật theme, plugin, WordPress core)
define( 'DISALLOW_FILE_MODS', true );
define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true );

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo