Thêm quyền upload media cho vai trò cộng tác viên

Thêm quyền upload media cho vai trò cộng tác viên

27/05/2024 - 33

// thêm quyền upload media cho vai trò cộng tác viên
function add_upload_media_capability_to_contributor()
{
    $contributor = get_role('contributor');
    $contributor->add_cap('upload_files');
}
add_action('init', 'add_upload_media_capability_to_contributor');

Bạn có thể thêm đoạn mã sau vào file functions.php của theme WordPress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo