Code ẩn comments trong quản trị wordpress

Code ẩn comments trong quản trị wordpress

30/03/2023 - 194

function remove_admin_menus() {
   remove_menu_page( 'edit-comments.php' ); // Menu Bình luận
}
add_action( 'admin_menu', 'remove_admin_menus' );

Bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file function.php

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo