Hướng dẫn thêm lightbox vào ảnh bất kỳ trên website flatsome

Hướng dẫn thêm lightbox vào ảnh bất kỳ trên website flatsome

12/05/2023 - 137

lightbox ảnh

Ví dụ đoạn code nhỏ bên dưới

<div class="gallery">
  <a href="<?php echo esc_url($image['url']); ?>">
    <img src="<?php echo esc_url($image['url']); ?>" alt="<?php echo esc_attr($image['alt']); ?>" />
  </a>
</div>

Ta chỉ cần thêm class “gallery” vào thẻ “div” chứa thẻ thẻ “a”, trong đó href của thẻ a chính là link của ảnh cần hiện lightbox.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo