Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 10: Code lấy ảnh thumbnail)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 10: Code lấy ảnh thumbnail)

27/01/2023 - 108

10.Code lấy ảnh thumbnail

<!-- Get thumbnail -->
<?php echo get_the_post_thumbnail( $post_id, 'full', array( 'class' =>'thumnail') ); ?>
<!-- Get thumbnail -->

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo