Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 12: Code tính lượt view cho bài viết)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 12: Code tính lượt view cho bài viết)

29/01/2023 - 111

12.Code tính lượt view cho bài viết

function setpostview($postID){
  $count_key ='views';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count == ''){
    $count = 0;
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
  } else {
    $count++;
    update_post_meta($postID, $count_key, $count);
  }
}
function getpostviews($postID){
  $count_key ='views';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count == ''){
    delete_post_meta($postID, $count_key);
    add_post_meta($postID, $count_key, '0');
    return "0";
  }
  return $count;
}

Đây là code tính lượt view cho bài viết. Code này được đặt trong file functions.php

Sử dụng: 

Chèn code này vào trong file single.php 

<?php
  setpostview(get_the_id());
?>

Hiển thị lượt view:

<?php
  echo getpostviews(get_the_id());
?>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo