Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 13:Code lấy nội dung bài viết rút gọn)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 13:Code lấy nội dung bài viết rút gọn)

30/01/2023 - 110

13.Code lấy nội dung bài viết rút gọn

function teaser($limit) {
  $excerpt = explode(' ', get_the_excerpt(), $limit);
  if (count($excerpt)>=$limit) {
    array_pop($excerpt);
    $excerpt = implode(" ",$excerpt).'[...]';
  } else {
    $excerpt = implode(" ",$excerpt);
  }
  $excerpt = preg_replace('`\[[^\]]*\]`','',$excerpt);
  return $excerpt.'...';
}

Đây là code lấy nội dung bài viết được chỉ định số từ nhất định. Cách dùng <?php echo teaser(30); ?>, Với được code trên mình sẽ lấy 30 từ đầu tiên trong bài viết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo