Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 14: Code lấy tất cả hình ảnh trong nội dung bài viết)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 14: Code lấy tất cả hình ảnh trong nội dung bài viết)

31/01/2023 - 93

14.Code lấy tất cả hình ảnh trong nội dung bài viết

function get_link_img_post(){
    global $post;
    preg_match_all('/src="(.*)"/Us',get_the_content(),$matches);
    $link_img_post = $matches[1];
    return $link_img_post;
}

Chèn code này trong file functions.php, để hiển thị chúng ta dùng forech nó ra nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo