Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 15: Code lấy custom filed)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 15: Code lấy custom filed)

01/02/2023 - 117

15.Code lấy custom filed

<?php 
    get_post_meta( $post_id, $key, $single ); 
?>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo