Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 16: Code like box facebook)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 16: Code like box facebook)

02/02/2023 - 95

16.Code like box facebook

<div class="fb-page" data-href="https://facebook.com/huykiradotnet" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true" data-show-posts="false"></div>

<div id="fb-root"></div>
<script>
(function(d, s, id) {
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7;
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo