Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 20: Code lấy 10 comment mới nhất)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 20: Code lấy 10 comment mới nhất)

06/02/2023 - 80

20.Code lấy 10 comment mới nhất

<?php
  $cmt = get_comments(array( 
    'status' => 'approve',
    'number'=> 10,
  ));
?>
<div class="content-w content-news">
  <ul>
    <?php foreach ($cmt as $value) { ?>
    <li>
      <a href="<?php the_permalink($value->comment_post_ID);?>#comment-<?php echo $value->comment_ID; ?>"><?php echo get_avatar($value->comment_author_email, 150 ); ?></a> 
      <a href="<?php the_permalink($value->comment_post_ID); ?>#comment-<?php echo $value->comment_ID; ?>"><?php echo $value->comment_author; ?></a> - <span style="color: #cd8a35;font-size: 12px;"><?php echo $value->comment_date; ?></span>
      <p style="font-size: 13px;"><?php echo cuttitle($value->comment_content); ?></p>
      <div class="clear"></div>
    </li>
    <?php } ?>
   </ul>
</div>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo