Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 21: Code comment bằng facebook cho wordpress)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 21: Code comment bằng facebook cho wordpress)

07/02/2023 - 105

21.Code comment bằng facebook cho wordpress

<div class="cmt">
    <div class="fb-comments" data-width="100%" data-href="<?php the_permalink(); ?>" data-numposts="3"></div>
</div>

<div id="fb-root"></div>
<script>
(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.7&appId=750688268378229";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
</script>

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo