Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 3: Code lấy danh sách chuyên mục)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 3: Code lấy danh sách chuyên mục)

20/01/2023 - 122

3.Code lấy danh sách chuyên mục

<!-- Get category -->
<?php $args = array( 
  'hide_empty' => 0,
  'taxonomy' => 'category',
  'orderby' => id,
  ); 
  $cates = get_categories( $args ); 
  foreach ( $cates as $cate ) { ?>
    <li>
      <a href="<?php echo get_term_link($cate->slug, 'category'); ?>"><?php echo $cate->name ?></a>
    </li>
<?php } ?>
<!-- Get category -->

Đây là đoạn code lấy danh sách các chuyên mục, ‘taxonomy’ => ‘category’ có nghĩa là lấy theo category.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo