Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 4: Code tạo menu)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 4: Code tạo menu)

21/01/2023 - 115

4.Code tạo menu

add_action( 'init', 'register_my_menus' );
function register_my_menus(){
  register_nav_menus(
  array(
    'main_nav' => 'Menu chính',
    'link_nav' => 'Liên kết',
    'info_nav' => 'Thông tin',
    )
  );
}

Code này sẽ tạo 3 vị trí đặt menu như trên, Bỏ đoạn code nào vào file functions.php nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo