Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 5: Code get menu)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 5: Code get menu)

22/01/2023 - 107

5.Code get menu

<?php wp_nav_menu( 
  array( 
    'theme_location' => 'main_nav', 
    'container' => 'false', 
    'menu_id' => 'header-menu', 
    'menu_class' => 'menu-main'
  ) 
); ?>

Đây là code get menu, chú ý ‘theme_location’ => ‘main_nav’,  đây là điểu kiệu chúng ta sẽ lấy menu nào, code này thường được chèn vào file header.php

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo