Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 9: Code crop ảnh úp lên media)

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme WordPress (Phần 9: Code crop ảnh úp lên media)

26/01/2023 - 126

9.Code crop ảnh úp lên media

add_action( 'after_setup_theme', 'wpdocs_theme_setup' );
function wpdocs_theme_setup() {
     add_image_size( 'slider-thumb', 750, 375, true); 
     add_image_size( 'post-thumb', 300, 200, true);
     add_image_size( 'tour-thumb', 270, 200, true);
     add_image_size( 'video-thumb', 215, 130, true);
}

Khi chèn đoạn code này vào file functions.php, hình ảnh upload lên media sẽ được từ động crop thành 4 kích thước như trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo