Thay đổi số bài viết trên 1 trang chuyên mục đối với taxonomy bất kỳ

Thay đổi số bài viết trên 1 trang chuyên mục đối với taxonomy bất kỳ

06/09/2023 - 123

Ví dụ với taxonomy là: expert

// thay đổi số bài phân trang đối với taxonomy bất kỳ
add_action( 'pre_get_posts', 'custom_posts_per_page' );
function custom_posts_per_page( $query ) {
    if ( !is_admin() && $query->is_main_query() && is_tax('expert') ) {
        $query->set( 'posts_per_page', 5 );
    }
}

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan
Contact Me on Zalo